Katholieke scholen aan de Schelde (KSAS) vzw is de eigenlijke organisator van het onderwijs en de eindverantwoordelijk. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beeldvorming en scheppen de voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Zij doet een beroep op de eigen begeleidingsdienst om het onderwijs degelijk uit te bouwen.

Leden

Voorzitter : Dhr. Hugo Ruymbeke

Ondervoorzitters: Anne-Marie De Jonghe en Helga Byl

Secretaris: Erik Blommaert

Penningmeester: Anouk Van Hoijweghen

Geert De Corte, Marc Verhaeghen, Lus Vercauteren, Karel Colman, Arjan Franken, Vicky Quinet, Elien De Maeyer, Gerda Van Steenhuyze, Marleen Van de Vijver, Anthony Ampe, Ria Van Huffel

Scholen die aangesloten zijn bij dit schoolbestuur:

De krinkel Zwijndrecht

De krinkelrups Zwijndrecht

Sint Martinus Burcht

OLVrouwschool Kruibeke

Sint-Petrus Bazel

Sint-Jan Berchmans Rupelmonde