Katholieke scholen aan de Schelde (KSAS) v.z.w. is de eigenlijke organisator van het onderwijs en de eindverantwoordelijk.  Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beeldvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.  Zij doet een beroep op de eigen begeleidingsdienst om het onderwijs degelijk uit te bouwen.

Leden

Voorzitter: Dhr. Hugo Ruymbeke

Ondervoorzitters: Anne-Marie De Jonghe en Helga Byl

Secretaris: Erik Blommaert

Geert De Corte, Marc Verhaeghen, Lieven Porreye, Hartwig Andries, Lus Vercauteren, Karel Colman, Arjan Franken, Vicky Quinet, Elien De Maeyer, Gerda Van Steenhuyze

De scholen aangesloten bij dit schoolbestuur

De krinkel Zwijndrecht

De krinkelrups Zwijndrecht

Sint Martinus Burcht

O.L.Vrouwschool Kruibeke

Sint-Petrus Bazel

Sint-Jan Berchmans Rupelmonde